Return

Changes from PMX 2.5 to the Latest Full Release (2.74), 16 February 2016

2.501 (Note: new scor2prt)

2.502 (Note: new pmx.tex)

2.503

2.504

2.505

2.506

2.507

2.508

2.509

2.510

2.511 (Note: new scor2prt named s2p2511.exe)

2.512

2.513

2.514

2.515

2.516 (Note: new pmx.tex)

2.517

2.518

2.519

2.520

2.521

2.602 (Note: new pmx.tex; requires eTeX)

2.603 (Note: new scor2prt)

2.610

2.613

2.614

2.615 (Note: new scor2prt)

2.616

2.617

2.618

2.619 (Note: new pmx.tex)

2.621

2.622

2.70 (Note: new scor2prt.exe and pmx.tex)

2.71 (Note: new pmx.tex and MusiXTeX 1.21)

2.72 (Note: new pmx.tex; still requires MusiXTeX 1.21)

2.73 (Note: new pmx.tex)

2.74 (Note: new pmx.tex, new scor2prt)

Revised 16 February 2016, Don Simons (dsimons at roadrunner dot com)